На 11.10.2021 г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.089-1059-C01 между БУЛ-БЕЛ ЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнението на проект на дружеството ни.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цели на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: Преодоляване недостига на средства и/или липсата на ликвидност на предприятието, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 чрез осигуряването на оперативен капитал, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.